ako postojis image
Poziv na sučeljavanje: AP* javi se
chevron icon for next

MOSTOVA RJEŠENJA ZA
HRVATSKU!

Nije čudno da mnogi naši građani ne izlaze na izbore i da nisu sigurni kome žele pokloniti svoje povjerenje. HDZ je domoljublje svezao uz korupciju, dok je istodobno ljevica antikorupciju privezala uz anacionalne politike zbog čega se politika za mnoge naše građane ponovo svela na izbor manjeg zla. No mora li doista biti tako?
Sažetak (PDF)
image showing people speaking with background most
most, suverenisti i nezavisna lista mladih

SVOJIM IZBORNIM PROGRAMOM OBVEZUJEMO SE DA ĆEMO:

1) DEMOKRATIZIRATI POLITIČKI SUSTAV:

A) reformiranjem referendumskih pravila tako da se smanji broj potrebnih potpisa za raspisivanje referenduma, omogući prikupljanje potpisa elektroničkim putem i olakšaju lokalni referendumi,
B) uvođenjem inovativnih načina povećanja participacije građana u odlučivanju kao što je sustav e-peticija,
C) izmjenom izbornog zakonodavstva, čišćenjem registra birača, uvođenjem razmjernog izbornog sustava uz izborne jedinice u kojima se bira različit broj birača,
D) reformom Sabora uvođenjem obveze kvoruma na sjednicama Sabora i podvrgavanjem Vlade Saboru.

2) REFORMIRATI PRAVOSUĐE I PROVESTI KONKRETNE ANTIKORUPCIJSKE MJERE:

A) preciziranjem zakonskih odredbi za izbor šefa DORH-a,
B) jačanjem Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa proširenjem njihovih ovlasti i automatskog pristupa setovima podataka iz službenih evidencija i baza podataka kojima raspolažu državna tijela,
C) povećanjem kapaciteta te samostalnosti u radu tijela otkrivanja kaznenih djela poput Porezne uprave ili Ureda za sprječavanje pranja novca.

3) PODIĆI ŽIVOTNI STANDARD GRAĐANA I OSIGURATI ENERGETSKU NEOVISNOST HRVATSKE:

A) provođenjem jedinstvenog, dvostrukog umanjenja porezne osnovice za sva ulaganja u obrazovanje, istraživanje i razvoj i povećanjem investicije u istraživanje i razvojna 2.5% BDP-a do 2028. godine,
B) smanjenjem poreznog opterećenja na rad, gdje bismo smanjili porez na dohodak za 5%,
C) revizijom i racionalizacijom postojećih parafiskalnih nameta s ciljem njihovog smanjenja ili potpunog ukidanja,
D) poticanjem izgradnje novih plinskih elektrana visoke učinkovitosti, povećanjem kapaciteta proizvodnje energije u suradnji sa Slovenijom kroz NE Krško, proširenjem kapaciteta i/ili revitalizacijom postojećih hidroakumulacijskih postrojenja,
E) u turističkom sektoru podizanjem praga za ulazak u obveznike plaćanja PDV-a na ostvarene primitke veće od 60.000 eura za pružatelje usluga u obiteljskom smještaju i uvođenjem stope PDV-a od 13% na pića u ugostiteljstvu,
F) mjere kojima bi se osiguralo da poslodavci imaju koristi od zapošljavanja hrvatskih državljana, a da se primarno ne moraju okretati nekom stranom tržištu rada,
G) odgovornom primjenom umjetne inteligencije, zbrinjavanjem radnika zahvaćenih uvođenjem sustava umjetne inteligencije, promicanjem sustava isključivo pouzdane umjetne inteligencije, obvezivanjem na ljudski nadzor i odgovornost za rad sustava umjetne inteligencije, uvođenjem mehanizma zaštite ljudskih, građanskih i političkih, teradničkih prava, osobnih sloboda, ljudskog dostojanstva, autonomije iprava na zaštitu podataka i privatnosti, standardiziranjem transparentnosti, objašnjivosti i odgovornosti za korištenje umjetne inteligencije, naročito u javnom sektoru, tijelima javne vlasti i medijskim subjektima, pružanjem posebne zaštite djeci, starijim i nemoćnim osobama te ranjivim skupinama, ulaganjem u znanost, proizvodnju, upotrebu, regulaciju i evaluaciju umjetne inteligencije, daljnjim razvojem sustava državne obrane, naročito u području kibersigurnosti, zabranom korištenja umjetne inteligencije u predviđanju zločina, neovlaštenomnadzoru radnika, nenadziranom transportu i ratovanju autonomnim oružjem,
H) osiguranjem poljoprivredne samodostatnosti kroz aktivaciju 25% najplodnijeg neobrađenog zemljišta do 2030. godine i povećanjem udjela ekoloških poljoprivrednih površina na 25% do 2030.

4) OSIGURATI STVARNU DEMOGRAFSKU REVITALIZACIJU HRVATSKE

Uvođenjem jedinstvenog dječjeg doplatka za svu djecu u Hrvatskoj bez obzira na zaposlenost roditelja i visinu njihovih primanja, omogućavanjem svim majkama da imaju minimalnu naknadu u visini 125% proračunske osnovice, prodajom 20.000 neaktivnih nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske za stambenu namjenu za mlade obitelji.

5) OMOGUĆITI PRIUŠTIVO STANOVANJE

Stvaranjem Hrvatskog stambenog fonda, ukidanjem poreza na promet nekretnina na kupnju prvog doma, smanjenjem PDV (materijali i usluge) na 5% pri gradnji socijalnih i javno-najamnih stanova, smanjenjem poreza na najam stanova - slobodno ugovorene najamnine, pri čemu bi se ovaj porez plaćao na svotu najamnine umanjenu za 30% izdataka po stopi od 5%, umjesto sadašnjih 12%.

6) PRUŽITI DODATNU PRAVNU I DRUŠTVENU SKRB ZA STARIJE OSOBE I RANJIVE DRUŠTVENE SKUPINE

Cilj Mostovih prijedloga razvijanja dodatnih načina skrbi za starije osobe je zadržati korisnike što duže unutar vlastitog doma, uz pružanje odgovarajućih usluga, pomoći i podrške stručnjaka kako bi se omogućilo kvalitetno i aktivno starenje poticanjem nestambenih centara zacjelodnevni i poludnevni boravak korisnika. Također, omogućiti dostojanstvenu starost ukidanjem poreza na mirovine i usklađivanjem visine osobnog odbitka na mirovine s inflacijom, te omogućiti društvenu integraciju ranjivih društvenih skupina kroz konkretne mjere usmjerene prema rješavanju institucionalnih prepreka s kojima se susreću osobni asistenti, pomoćnici u nastavi i roditelji njegovatelji.

7) OSIGURATI PRIMJERENU ZDRAVSTVENU SKRB

Reformom bolničkog sustava i objedinjavanjem izvanbolničke i bolničke djelatnosti hitne medicine što će dovesti do izvrsnosti u zbrinjavanju hitnih pacijenata te stavljanjem problema mentalnog zdravlja djece i mladih u središte zdravstvenih politika sa stručnim prijedlozima njegovog rješavanja.

8) OČUVATI I UNAPRIJEDITI ODGOJNO-OBRAZOVNI SUSTAV U ERI DIGITALIZACIJE

Poticanjem istraživački usmjerene nastave, reguliranjem korištenja informacijsko-komunikacijske tehnologije u odgojno-obrazovnim institucijama, uvođenjem sustava profesionalnog usmjeravanja, rastom znanstvenonastavne izvrsnosti od 20% u petogodišnjim ciklusima te povećanjem nacionalnih javnih izdvajanja za znanost za oko 10% godišnje u sljedećih 7-10 godina.

9) OJAČATI KONTROLU HRVATSKE DRŽAVNE GRANICE

Po potrebi i slanjem Hrvatske vojske na kritične točke na granici ipromjenom politike glede zaprimanja zahtjeva za azil odnosno iskazivanja namjere traženja azila i to tako da se ti zahtjevi prestanu zaprimati na teritoriju Republike Hrvatske, već da se mogu podnositi isključivo drugdje.

10) NEDVOSMISLENO ZAGOVARATI JASNE VANJSKOPOLITIČKE CILJEVE

Izdvajamo nedvojbenu podršku očuvanju načela jednoglasnosti u odlučivanju unutar Europskog vijeća i Vijeća Europske unije te prepoznajući da je pitanje jednakopravnosti Hrvata u BiH najvažnije hrvatsko vanjskopolitičko pitanje.

11) ČITAVIM NIZOM KONKRETNIH MJERA DIREKTNO SE OBRAĆAJUĆI MLADIMA, PRVENSTVENO STUDENTSKOJ POPULACIJI

A) povećati studentski standard kroz vraćanje studentske poliklinike,
B) povećati studentske smještajne kapacitete i povećati subvencije smještaja studentima podstanarima,
C) zalagati se za pravo otkupa godina studiranja koje ulaze u staž,
D) oni mladi koji su studirali uživati puni raspon trenutnih poreznih povlastica namijenjenih mladima do 30. godine, najmanje 10 godina od ulaska u svijet rada.
PUNI PROGRAM